Context

Context of Amerikanska nåfwerbatår : beskrefna och med wederbor̊endes tilstådielse under oeconomie professorens och Kongl. wettensk. academ. ledamors Herr Pehr Kalms, inseende for̊ magister krantsens ärhållende utgifne och til almen̊t omprof̊wande of̊werlå mnde i Abo Academies of̊re sal f.m. den 26 maij 1753 af Anders Chydenius of̊terbottninge